גבע מגשרים

המרכז לגישור עסקי ומשפחתי

ליצירת קשר חייגו:

03-5083463

הסכם זוגיות

הסכם זוגיות ב"גבע מגשרים" – מנוסח על-ידי עו"ד מקצועי ומנוסה בדיני משפחה

מדוע חשוב לחתום על הסכם זוגיות?הסכם זוגיות

√ וודאות מוחלטת בכניסה לחיים המשותפים

√ תיאום ציפיות ומניעת בעיות בעתיד

√ סיכום ההתנהלות מעתה ואילך בנועם ובאווירה נינוחה

√ חשיבה משותפת ויצירתית

√ לאחר גיבוש ההסכם, ניתן לתת לו חוזק נוסף ולאשרו בבית המשפט

אין זה משנה אם מדובר על הסכם זוגיות טרום נישואין, הסכם זוגיות לאחר נישואין, הסכם לחיים משותפים או להבאת ילד במשותף, הדבר החשוב ביותר הוא שהסכם זוגיות ימנע חשיפות מסוכנות בעתיד. לשם כך, חשוב ביותר שהסכם זוגיות ינוסח ע"י עו"ד מקצועי ומנוסה שישים דגש על כלל הנושאים החשובים, כדלקמן:

נושא הרכוש

יש להתייחס לרכושם של הצדדים טרם הנישואין.

רכוש שייצבר לאחר הנישואין ורכוש שיגיע לצדדים בירושה, מתנה או כל רכוש אחר אשר יגיע לאחד הצדדים ממקור חיצוני ולא במאמץ משותף במהלך חיי הנישואין. לגבי כל אלה יש לקבוע מנגנון ומועד פירוק. לעניין זה, יש לסייג התחשבנות בגין מוניטין אישי (לדוג': פרופסור) ומוניטין עסקי ויש להתייחס לנושא הכתובה.

נושא הפירוד

מה מהווה קרע בין הצדדים, כיצד ייקבע מועדו וכיצד תינתן הודעה על רצון בהפסקת החיים המשותפים.

כיצד מתחלק הרכוש המשותף, אם ישנו, החל ממועד הקרע ואילך. לעניין זה חשוב להוסיף סעיף לפיו מספיקה הודעה של צד אחד על-מנת להביא לסיום הגירושין, ובכך למנוע סחטנות.

נושא המגורים

בהינתן והצדדים מתגוררים בביתו של צד אחד, חשוב לקבוע מתי יעזוב הצד השני ולהבטיח את מדורם של הילדים אם יהיו.

לעניין זה חשוב להדגיש כי לא ניתן לקבוע בהסכם זוגיות בידי מי תהיה משמורת הילדים ומה יהא סכום המזונות היות וביום חתימת ההסכם הילדים עדיין אינם קיימים ולא ניתן לקבוע את צרכיהם. לעניין ילדים שכבר קיימים, ניתן ואף רצוי לקבוע מוסכמות בעניינם היות ובית המשפט מעודד סעיפים אשר יש בהם בכדי למנוע סכסוכים עתידיים.

הסכם להבאת ילד במשותף

כשמדובר בהסכם להבאת ילד במשותף יש לשים את כל הדגשים דלעיל בהינתן והזוג מתעתד לגור ביחד.

בהינתן ולא, יש לשים דגש על נושאי המשמורת, הסדרי הראייה והמזונות/תשלומי איזון בין הצדדים בהינתן וישנם כאלה.

נוסף על כך, חשוב שהסכם זוגיות להבאת ילד משותף ינוסח על-ידי עורך דין מתחום דיני המשפחה הבקיא בתחום.

שכן עליו לכלול נושאים רבים ומגוונים כגון:

הבדיקות רפואיות בתקופת ההיריון ובתקופת טרום ההיריון, הוצאות חינוך בשלבים השונים של גידול הילד, היערכות למצב נפוץ מאוד בהפריות מבחנה ובו נולדים תאומים וכיוצא באלה נושאים אשר יש לקחת בחשבון מבעוד מועד – לחצו כאן לפרטים נוספים אודות הסכם הורות משותפת.

הסכם זוגיות מהווה ערובה לכך שמטרת הנישואין של הצד השני אינה כלכלית גרידא.

בנוסף, הסכם זוגיות מונע סחטנות ומבטל את האפשרות שאחד מבני הזוג יתנה את הסכמתו לגירושין בויתורים כאלה ואחרים של הצד השני, היות והכל הוסכם ונחתם מבעוד מועד. בנוסף, קיימים מקרים רבים בהם לאחד מבני הזוג יש ילדים מקשרים קודמים ואותם ילדים חוששים ובצדק כי הקשר החדש יגרום מבחינתם להפסד רכוש לאדם זר. בהינתן ובני הזוג יחתמו על הסכם זוגיות, יפוג חשש זה והדבר יביא ליחסים טובים יותר בין הילדים לבן הזוג החדש וימנע חשדנות מיותרת.

הסכם זוגיות טוב גם עבור הצד החלש כלכלית

לצד המבוסס פחות, אשר על פי רוב הנכסים המשותפים לא ירשמו על שמו ולא תהא לו שליטה עליהם, יובטח כי לא ייצא מן המערכת הזוגית ללא חלק הוגן בזכויות המשותפות. במקום לחיות בחשש תמידי לעתידו ותחת חשדנות של בן הזוג, ידע הצד המבוסס פחות בדיוק מה יקבל אם וכאשר הנישואין יעלו על שרטון. לעניין זה חשוב שהסכם זוגיות ישרת את הצרכים של שני הצדדים, כי בהינתן וצד אחד ירגיש מקופח הדבר יכול להביא לתחושת מרמור ולגרום לכך שהזוגיות לא תחזיק מעמד.

הסכם זוגיות בין בני-זוג, לפני או אחרי הנישואין?

ניתן להסדיר את היחסים הרכושיים של בני הזוג גם טרם הנישואין וגם לאחריהם ובכך לקבוע שיתוף או הפרדה רכושית לגבי סוגי נכסים שונים.

הסכם לחיים משותפים של ידועים בציבור

ניתן להסדיר את היחסים הרכושיים של בני הזוג גם בהיותם ידועים בציבור אשר אין בכוונתם להינשא. הסכם זוגיות לחיים משותפים מגן על הרכוש שכל אחד מבני הזוג מביא אל החיים המשותפים. בהסכם מסוג זה מוסדרים הן אופי החיים המשותפים מבחינה רכושית והן דרך הפרידה במידה ותתקיים, בכללה חלוקת הרכוש.

אישור הסכם זוגיות

בהינתן והסכם זוגיות נחתם טרם נישאו בני הזוג, ניתן לאשרו אצל נוטריון או רשם נישואין ואין חובה לאשרו בערכאה שיפוטית.

הסכם זוגיות שנחתם לאחר נישואי בני הזוג, חייב אישור של בית המשפט לענייני משפחה או של בית הדין הרבני.

לעניין הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור:

בהינתן ואינו כולל הסכמות בענייני ממון אינו נדרש לאישור מיוחד והנו תקף ככל חוזה אחר עם חתימתו על-ידי הצדדים. בהינתן וההסכם כולל הסכמות ממוניות הוא נדרש לאישור נוטריון או רשם נישואין. יחד עם זאת, ניתן לאשר את ההסכם לחיים משותפים בבית המשפט לענייני משפחה ולתת לו תוקף של פסק-דין לפי סעיף 3 (ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה (1995), וזאת גם בהינתן והצדדים הגיעו אל ההסכם מבלי שהיה ביניהם סכסוך משפטי.

באופן גורף, מומלץ לאשר כל הסכם זוגיות בבית המשפט גם מקום שאינו נדרש על-פי החוק, היות ובית המשפט נותן להסכם תוקף של פסק-דין ומאשר גם את תוכן ההסכם ולא רק את תקפותו.

לעשיית הצעד הראשון לקראת הסכם זוגיות חייגו עכשיו לטלפון 03-5083463 או השאירו פרטים לחזרה

 

הסכם זוגיות