גבע מגשרים

המרכז לגישור עסקי ומשפחתי

ליצירת קשר חייגו:

03-5083463

הסכם גישור מאושר על-ידי בית המשפט ובעל תוקף של פסק-דין

הסכם טוב הוא הסכם הצופה פני עתיד. כשמדובר על הסכם גישור אימרה זו מקבלת משנה תוקף, היות והדבר החשוב ביותר הנו שההסכם ייצג את שלל האינטרסים של הצדדים. בנוסף, חשוב ביותר כי הסכם גישור יהיה נטול חשיפות עד כמה שניתן, ובך נמנע פתח לתביעות מיותרות בעתיד בנושאים אשר לא הושם עליהם דגש, או שחלילה נשארו עמומים. בכך יש יתרון רב כשמדובר על הסכם גישור אשר נוסח על-ידי עורך-דין מגשר מקצועי ומנוסה בתחום. קיימים מגוון כלים אשר עומדים לרשותנו על-מנת להגיע אל הסכם גישור אשר יושם במגירה ביום החתימה ויעלה אבק היות ולעולם לא נאלץ להשתמש בו. חשוב לציין, כי במקרה בו צד אחד להסכם יוצא כשכל תאוותו בידו והצד השני יוצא כשכיסיו ריקים, אינו מצב תקין ובוודאי שלא יחזיק מעמד לאורך זמן. עצם החתימה על הסכם גישור אין בכוחה להביא אל קיצו של הסכסוך, אם צד אחד אינו מרוצה. לעניין זה, אין הכוונה כי ההסכם ישקף פשרה המהווה את חצי הדרך המושלמת בין הצדדים, נהפוכו, הסכם גישור טוב משקף נכוחה את האינטרסים של כל צד וצד ולאו דווקא את "מה שמגיע לו", כפי שרבים נוהגים לומר. כי כשמתחילים לדבר על "מה מגיע למי", הדרך אל בית המשפט קצרה מאוד. לכן, בהגיענו אל הסכם גישור, חשוב ביותר שישמרו מירב האינטרסים של הצדדים ושתהיינה כמה שפחות חשיפות אשר יכולות לגרום לאי-הסכמות בעתיד. לעניין זה יש להבחין בין הסכם גישור לגירושין לבין כל הסכם גישור אחר, כדלקמן:

מתן תוקף של פסק-דין להסכם גירושין

חוק יחסי ממון בין בני זוג (התשל"ג- 1973) קובע כי הסכם גירושין בין בני הזוג טעון אישור בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. ניתן להגיש הסכם גישור לגירושין שהושג בין הצדדים לאישור בית המשפט בין אם הצדדים הגיעו להליך הגישור על דרך של הפניה מבית המשפט ובין אם הגיעו מיוזמתם.

לפיכך, בתום הליך הגישור ולאחר שנחתם הסכם הגירושין בין הצדדים, יוגש ההסכם לאישור ולאחר מכן יזומנו הצדדים לדיון קצר לצורך אישור ההסכם ובו יוודא בית המשפט כי הצדדים מבינים את ההסכם, כי חתמו עליו מרצונם החופשי, כי הוא שומר על האינטרסים והזכויות של הילדים הקטינים (אם ישנם) וכי ההסכם אינו נוגד את תקנת הציבור.

ביהמ"ש לענייני משפחה מוסמך לתת תוקף של פסק-דין להסכם הגירושין למעט לעניין סעיף הגירושין עליו מוסמך רק בית הדין הרבני ואליו יש להגיש את ההסכם בהמשך לצורך סידור הגט.

מתן תוקף של פסק-דין להסכם גישור עסקי

אין לזלזל בכוחו המחייב של החוזה אשר נחתם בין הצדדים בתוך ההליך, שכן בעת הפרתו ניתן לתבוע בבית המשפט את אכיפתו או את יתר הסעדים הקיימים בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"ג – 1970. מעבר לכך, בתום הליך הגישור ניתן להגיש את הסכם הגישור אשר הושג בין הצדדים אל בית המשפט על מנת שבית המשפט ייתן לו תוקף של פסק-דין.

ניתן להגיש הסכם גישור שהושג בין הצדדים לאישור בית המשפט בין אם הצדדים הגיעו להליך הגישור על דרך של הפניה מבית המשפט ובין אם הגיעו מיוזמתם. מתן תוקף של פסק-דין להסכם הגישור מהווה כלי חשוב באכיפת ההסכם היות ובמקרה של הפרה ניתן לגשת עם ההסכם ללשכת ההוצאה לפועל וכן להשתמש במגוון הכלים המשפטיים הקבועים בחוק.

חשוב לציין כי אין הכרח להגיש הסכם גישור לאישורו של בית המשפט אלא בהינתן ומדובר בהסכם גירושין. כשעסקינן בהסכם גישור שאינו לגירושין ניתן להסתפק בחתימת הצדדים על ההסכם וחוזקו של ההסכם שווה ערך לכל חוזה אחר והכל בכפוף לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג – 1973, לסעדים אשר נובעים מחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970 ולהוראות כל דין.

ליצירת קשר חייגו עכשיו: 03-5083463

לכל בעיה יש פתרון. על-פי-רוב, הפתרון קיים בין הצדדים. זו אינה קלישאה זו האמת. גם בעסקים, גם בהליכי גירושין – רק אתם יודעים מהו הפתרון הטוב ביותר עבורכם. לא שופט, לא בורר ולא פוסק רבני. כפי שאתם בוודאי יודעים, קיימות אופציות רבות לפתרון סכסוכים – כשתגיעו אל מרכז גישור לצורך הליך הגישור תינתן לכם ההזדמנות להגיע אל הפתרון המתאים לכם ביותר, כי רק אתם יודעים איזו עגמת נפש חוויתם ואת הנזק הכלכלי אשר בא יחד עמה, ומה יספק אתכם כפיצוי. וודאי שרק אתם יודעים.

באמצעות הליך גישור ניתן להגיע למצב שבו תוכלו לפתור סכסוך על הצד הטוב ביותר, הרבה יותר טוב משופט ומכל אדם אחר.

דוגמת הסכם גישור לגירושין – ”לא האמנתי שהרגע הזה יגיע. תודה שעזרתם לי לחזור לנשום“, א. הרצליה

א' ור', הורים לשניים, הגיעו להליך הגישור כשכל צד 'מצויד' בעורך-דין ושש אלי קרב. לאחר הליך גישור לא פשוט מלווה במתח רב, לחצים ואיומים הדדיים, הצליחו השניים להגיע להבנות ולהשתחרר מהמצב הנפשי הקשה בו היו שרויים מבלי שיאלצו 'לבלות' מספר שנים בבתי משפט, על העלויות הכרוכות בכך, ומבלי להכניס את הילדים והמשפחה המורחבת אל תוך הסכסוך.

דוגמת הסכם גישור עסקי – ”מודים לכם על חזרה לשגרת עסקים תקינה ומהירה“, xxxxx בע"מ, פארק עסקים איירפורט סיטי

חברה זו נקלעה לסכסוך עם חברה אשר סיפקה לה שירותים במשך שנים רבות. בעקבות הסכסוך לא הצליחה החברה לתפקד כרגיל והחלה אף לאבד לקוחות. בתום הליך גישור בן מספר פגישות הצליחו הצדדים להפנים את החשיבות של האחת לתפקודה של השניה ותוך כך התגברו על חילוקי הדעות אשר נתגלעו. שתי החברות נמנעו מהוצאות כספיות מיותרות והרוויחו חזרה מהירה לעבודה רציפה ושיתוף פעולה אשר ממשיך להניב לשתיהן הכנסה.

logo2-1