הסכמי גירושין, זוגיות והורות משותפת

הסכמי גירושין, זוגיות והורות משותפת אצל עו"ד אביב גבע (LL.M), מרצה לגישור באוניברסיטת בר-אילן


הסכם טוב הוא הסכם הצופה פני עתיד. 
הדבר החשוב ביותר הנו שההסכם ייצג את שלל האינטרסים של הצדדים, ובנוסף, שיהיה נטול חשיפות עד כמה שניתן, ובך ימנע פתח לתביעות מיותרות בעתיד בנושאים אשר לא הושם עליהם דגש, או שחלילה נשארו עמומים. 

מתן תוקף של פסק-דין להסכם גישור

אין לזלזל בכוחו המחייב של החוזה אשר נחתם בין הצדדים בתוך ההליך, שכן בעת הפרתו ניתן לתבוע בבית המשפט את אכיפתו או את יתר הסעדים הקיימים בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"ג – 1970. מעבר לכך, בתום הליך הגישור ניתן לאשר את ההסכם גם אצל נוטריון ואף להגיש את הסכם הגישור אשר הושג בין הצדדים אל בית המשפט על מנת שבית המשפט ייתן לו תוקף של פסק-דין.
חשוב לציין כי אין הכרח להגיש הסכם גישור לאישורו של בית המשפט אלא בהינתן ומדובר בהסכם גירושין. כשעסקינן בהסכם גישור שאינו לגירושין ניתן להסתפק בחתימת הצדדים על ההסכם וחוזקו של ההסכם שווה ערך לכל חוזה אחר והכל בכפוף לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג – 1973, לסעדים אשר נובעים מחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א - 1970 ולהוראות כל דין.