הסכם ממון מנוסח ע"י עו"ד מקצועי ומנוסה


הסכם ממון

הסכם ממון אצל עו"ד אביב גבע (LL.M), מרצה באוניברסיטת בר-אילן
עורך-דין אביב גבע מגשר משפחתי, מרצה לגישור משפחתי באוניברסיטת בר-אילן. בוגר תואר ראשון במשפטים (LL.B) מאוניברסיטת תל-אביב ותואר שני במשפטים (LL.M) מאוניברסיטת בר-אילן עם התמחות בגישור ויישוב סכסוכים.


לעשיית הצעד הראשון לקראת הסכם ממון -

חייגו עכשיו 0545-669144 או השאירו פרטים לחזרה:

שם מלא:
כתובת דואר אלקטרוני: *
מספר טלפון לחזרה: *
הסכם ממון טרום נישואין, הסכם ממון לאחר נישואין או הסכם לחיים משותפים, אין זה משנה. 

הדבר החשוב ביותר בכל הסכם ממון הוא למנוע חשיפות מסוכנות בעתיד. לשם כך, חשוב ביותר שהסכם ממון ינוסח ע"י עורך-דין מקצועי ומנוסה שישים דגש על כלל הנושאים החשובים, כדלקמן:

1. נושא הרכוש – יש להתייחס לרכושם של הצדדים טרם הנישואין, רכוש שייצבר לאחר הנישואין ורכוש שיגיע לצדדים בירושה, מתנה או כל רכוש אחר אשר יגיע לאחד הצדדים ממקור חיצוני ולא במאמץ משותף במהלך חיי הנישואין. לגבי כל אלה יש לקבוע מנגנון ומועד פירוק. לעניין זה, יש לסייג התחשבנות בגין מוניטין אישי (לדוג': פרופסור) ומוניטין עסקי ויש להתייחס לנושא הכתובה.

2. נושא הפירוד – מה מהווה קרע בין הצדדים, כיצד ייקבע מועדו וכיצד תינתן הודעה על רצון בהפסקת החיים המשותפים. כיצד מתחלק הרכוש המשותף, אם ישנו, החל ממועד הקרע ואילך. לעניין זה חשוב להוסיף סעיף לפיו מספיקה הודעה של צד אחד על-מנת להביא לסיום הגירושין, ובכך למנוע סחטנות.

3. נושא המגורים – בהינתן והצדדים מתגוררים בביתו של צד אחד, חשוב לקבוע מתי יעזוב הצד השני ולהבטיח את מדורם של הילדים אם יהיו. לעניין זה חשוב להדגיש כי לא ניתן לקבוע בהסכם ממון בידי מי תהיה משמורת הילדים ומה יהא סכום המזונות היות וביום חתימת ההסכם הילדים עדיין אינם קיימים ולא ניתן לקבוע את צרכיהם. לעניין ילדים שכבר קיימים, ניתן ואף רצוי לקבוע מוסכמות בעניינם היות ובית המשפט מעודד סעיפים אשר יש בהם בכדי למנוע סכסוכים עתידיים.
הסכם ממון מהווה ערובה לכך שמטרת הנישואין של הצד השני אינה כלכלית גרידא.
בנוסף, הסכם ממון מונע סחטנות ומבטל את האפשרות שאחד מבני הזוג יתנה את הסכמתו לגירושין בויתורים כאלה ואחרים.
הכל הוסכם ונחתם מבעוד מועד.
בנוסף, קיימים מקרים רבים בהם לאחד מבני הזוג יש ילדים מקשרים קודמים ואותם ילדים חוששים ובצדק כי הקשר החדש יגרום מבחינתם להפסד רכוש לאדם זר. בהינתן ובני הזוג יחתמו על הסכם ממון, יפוג חשש זה והדבר יביא ליחסים טובים יותר בין הילדים לבן הזוג החדש וימנע חשדנות מיותרת.

מדוע הסכם ממון טוב גם עבור הצד החלש כלכלית

לצד המבוסס פחות, יובטח כי לא ייצא מן המערכת הזוגית ללא חלק הוגן בזכויות המשותפות.
במקום לחיות בחשש תמידי לעתידו ותחת חשדנות של בן הזוג, ידע הצד המבוסס פחות בדיוק מה יקבל אם וכאשר הנישואין יעלו על שרטון. לעניין זה חשוב שהסכם ממון ישרת את הצרכים של שני הצדדים, כי בהינתן וצד אחד ירגיש מקופח הדבר יכול להביא לתחושת מרמור ולגרום לכך שהזוגיות לא תחזיק מעמד.

הסכם ממון בין בני-זוג, לפני או אחרי הנישואין?

ניתן להסדיר את היחסים הרכושיים של בני הזוג גם טרם הנישואין וגם לאחריהם ובכך לקבוע שיתוף או הפרדה רכושית לגבי סוגי נכסים שונים.

הסכם לחיים משותפים של ידועים בציבור

ניתן להסדיר את היחסים הרכושיים של בני הזוג גם בהיותם ידועים בציבור אשר אין בכוונתם להינשא.
הסכם ממון לחיים משותפים מגן על הרכוש שכל אחד מבני הזוג מביא אל החיים המשותפים.
בהסכם מסוג זה מוסדרים הן אופי החיים המשותפים מבחינה רכושית והן דרך הפרידה במידה ותתקיים, בכללה חלוקת הרכוש.

אישור הסכם ממון

בהינתן והסכם הממון נחתם טרם נישאו בני הזוג, ניתן לאשרו אצל נוטריון או רשם נישואין ואין חובה לאשרו בערכאה שיפוטית.
הסכם ממון שנחתם לאחר נישואי בני הזוג, חייב אישור של בית המשפט לענייני משפחה או של בית הדין הרבני.
לעניין הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור:
בהינתן ואינו כולל הסכמות בענייני ממון אינו נדרש לאישור מיוחד והנו תקף ככל חוזה אחר עם חתימתו על-ידי הצדדים.
בהינתן וההסכם כולל הסכמות ממוניות הוא נדרש לאישור נוטריון או רשם נישואין.
יחד עם זאת, ניתן לאשר את ההסכם לחיים משותפים בבית המשפט לענייני משפחה ולתת לו תוקף של פסק-דין לפי סעיף 3 (ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה (1995), וזאת גם בהינתן והצדדים הגיעו אל ההסכם מבלי שהיה ביניהם סכסוך משפטי.
באופן גורף, מומלץ לאשר כל הסכם ממון בבית המשפט גם מקום שאינו נדרש על-פי החוק, היות ובית המשפט נותן להסכם תוקף של פסק-דין ומאשר גם את תוכן ההסכם ולא רק את תקפותו.


מפת דרכי הגעה
רח' החשמונאים 119 תל-אביב (מול קניון גינדי TLV החדש)